'Bệnh' hậu tham vọng thăng tiến
'Bệnh' hậu tham vọng thăng tiến
Các chuyên gia tâm lý đã nghiên cứu và đúc kết lại những 'căn bệnh' thời hậu thăng chức bất thành, hy vọng đó sẽ là tấm gương phản chiếu cho những dân văn phòng nào quá nhiều tham vọng thăng tiến. Bệnh hậu tham vọng thăng tiến 1. Bệnh 'mắt đỏ' Triệu chứng: Nhìn thấy người khác giỏi hơn mình, thăng...