Sống sao cho vừa lòng nhau?
Sống sao cho vừa lòng nhau?
Có người bạn từng nói rằng: mình ghét nhất là phải cố cười để làm vừa lòng một ai đó. Nhưng sống đúng theo cảm xúc của mình thì bị chê là ích kỷ, nhỏ nhen. Vậy mình nên sống như thế nào mới làm vừa lòng tất cả những người xung quanh?Chúng ta sống trên đời không phải để làm hài lòng người khác mà...